ООМУ Васо Карајанов

Запишување на нови ученици во учебната 2018/19 година