ООМУ Васо Карајанов

40 години јубилеј

во изработка