ООМУ Васо Карајанов

Патронен празник на училиштето