ООМУ Васо Карајанов

Новогодишен концерт во градинките во општина Гевгелија / Stereosonic Festival