ООМУ Васо Карајанов

Јавен час на учениците по флејта